Spol tiden tilbage i Photoshop Elements

I Photoshop Elements kan du give et nyt billede falmede farver, svag kontrast og flækker, så det ligner et 40 år gammelt papirbillede. Her kan du se hvordan man gør.

14. oktober 2015

Sollys, partikler i luften og smuds kan tære hårdt på gamle billeder, så farvene falmer, kontrasten dæmpes, og det kommer flækker på dem. Det har sin charme, og i Photoshop Elements kan du give et digitalt billede en behandling så det ligner et gammelt billede med masser af patina. Her viser vi hvordan du gør.

Læs også

MÅSKE ER DU INTERESSERET I ...