Nye regler for droneflyvning

Folketinget har vedtaget ændringer til lov om luftfart, som får indflydelse for dig, som flyver med drone. Loven træder i kraft i løbet af sommeren.

8. juni 2016

Efterhånden som droner har gjort deres indtog i Danmark, er behovet for regler på området steget.

Derfor har Folketinget vedtaget en række ændringer til lov om luftfart, så flyvning med droner bliver mere kontrolleret.

De nye regler betyder, at du selv som hobby-dronepilot skal være medlem af en modelflyveorganisation eller have dronebevis for at at flyve med droner uanset størrelse. Du skal også have en ansvarsforsikring, når du sender dronen afsted.

Tidligere talte man om en bagatelgrænse for droner under 250 gram, men denne grænse er afskaffet, så reglerne umiddelbart gælder alle typer af droner. Loven lægger dog op til, at transportministeren skal definere hvad en mindre drone er.

Merit til dronebevis

For erhvervsmæssig droneflyvning i byerne sker der ikke de store ændringer. Dog skal piloten nu have decideret dronebevis og ikke blot en dispensation som tidligere.

Man forventer, der kommer en meritordning, hvor dispensationer kan konverteres til dronebevis.

Selvom den nye dronelov er vedtaget og træder i kraft 1/7. Dog forventes den først reelt at blive effektueret pr. 1/9, når den præcise ordlyd i bekendtgørelsen er skrevet færdig, Her kan endnu blive skrevet særregler og undtagelser ind, ligesom størrelsen på en "mindre drone" formentlig bliver defineret her.

Indtil da er de gamle regler gældende.

Læs loven i dens fulde ordlyd hos Retsinformation her.

Læs også

MÅSKE ER DU INTERESSERET I ...