Landskabsbillede justeret i Lightroom

Sådan fik vi landskabsbilledet op at ringe i Lightroom

Hård kontrast, skæve farver og et mat udtryk er typiske udfordringer i landskabsfotos, men med nogle få tricks i Lightroom kommer de til live igen. Se, hvordan vi forbedrer vores foto.

Når du justerer landskabsbilleder, er der en række justeringer i billedredigeringen, der næsten med garanti vil gøre dem flottere. Her viser vi, hvordan vi gjorde landskabsbilledet flottere i få trin i Lightroom.

Du kan bruge de samme justeringer på rigtig mange af dine landskabsbilleder, men værdierne afhænger meget af billedet. Hold derfor godt øje med billedet, når du justerer, og stop, når din justering ser fin ud.

>Læs også: 5 tips til bedre landskabsbilleder

1. Vi rettede lys og kontrast

I sollys bliver der store forskelle mellem skygger og højlys, og det har vi jævnet ud ved at flytte skydeknappen Shadows mod højre og Highlights mod venstre. Det lysner skyggerne og gør de lyse områder mørkere.

Justeringen giver dog et mat udtryk, så vi øgede kontrasten med Contrast, Clarity og Dehaze og lysnede desuden billedet en anelse ved at flytte Exposure lidt mod højre.

Justering af lys i Lightroom

Justeringen af lys og kontrast har givet flere detaljer i forgrunden og i de lyse områder i vandfaldet.

2. Vi justerede farverne

Vi skruede lidt op for farvemætningen ved at flytte Vibrance mod højre. De grønne toner er blevet lidt for gullig, og derfor har vi i panelet HSL/Color valgt Hue og flyttet skydeknappen Green mod højre, så de grønne toner bliver lidt køligere.

Justering af farver i Lightroom

Farverne er blevet kraftigere, og vi har gjort de grønne toner køligere.

3. Vi malede justeringer på billedet

Områder i skygge bliver køligere end områder i sollys. I vores billede har det betydet, at det store område i skygge i forgrunden er blevet meget blåligt.

Med en pensel kan vi male en varmere tone på området. Det gør vi ved at klikke på Masking øverst i panelet i højre side og vælge Brush. Her justerer vi Size, så penselstørrelsen passer til det område, vi vil male i, og så sætter vi Feather til 80 for at få en blød overgang.

>Se, hvordan du udnytter de nye funktioner i Lightroom

Derefter flyttede vi Temp mod højre for at få en varmere tone, og så malede vi på billedet. Efterfølgende finjusterede vi på Temp, til det så fint ud. Vi lysnede også området ved at flytte Exposure lidt mod højre, inden vi klikkede på Done.

Justering af skygger i Lightroom

Det mørke områder i forgrunden er gjort varmere og lysere, uden at resten af billedet er påvirket.

4. Vi lavede de sidste justeringer

Til sidste øgede vi skarpheden ved at flytte Amount i panelet Detail mod højre. Husk at zoome ind til 100 procent, når du justerer skarpheden, da du langt bedre kan se effekten.

Vi rettede også objektivfejl i panelet Lens Corrections, hvor vi markerede Remove Chromatic Aberration og Enable Profile Corrections. Her finder Lightroom selv ud af, hvilket objektiv, der er brugt, og retter fx mørke hjørner automatisk.

Justering af objektivfejl i Lightroom

Med Lens Correction rettes fortegning, der kan give buede linjer, og vignettering, hvor hjørnerne er lidt mørkere end centrum.

Læs også

MÅSKE ER DU INTERESSERET I ...