Fotoordbog

En fotoordbog kan være god at have i baghånden, når ens eget fotovokabular ikke er tilstrækkeligt. Denne fotoordbog kommer rundt om nogle af de grundlæggende foto-ord og begreber og giver forhåbentligt en bredere forståelse for, hvad udtryk som kromatisk aberration og nedblænding dækker over.

6. juli 2017

A

Asfæriske linser
Asfæriske linser er en type linser med en særlig form. Når lys passerer gennem en sfærisk linse, ligger brændpunktet ikke samme sted som stråler, der passer gennem centrum, og det betyder ofte uskarpe billeder med lav kontrast. Det problem løser de asfæriske linser, hvilket giver billeder, hvor hele motivet er klart og skarpt.

B

Blænde
Blænde er en justerbar åbning i objektivet, og det afgør lysindtaget til kameraets sensor. Ved hjælp af en række lameller er det muligt at justere, hvor stor åbningen skal være. Blændeværdien angives som Fx.x. Jo højere blændetallet er, jo mindre er lysindtaget. I tal hedder blænderækken F1 - F1.4 - F2 - F2.8 - F4 - F5.6 - F8 - F11 - F16 - F22 - F32 - F45 , og hver gang du går en blændeværdi ned, halverer du lysindtaget. Går du eksempelvis fra F11 til F16, er du gået en blændeværdi ned. En stor blændeåbning på fx F2 giver en lille dybdeskarphed, så man fx kan lave en sløret baggrund bag en person, mens en lille blændeåbning på fx F16 giver stor dybdeskarphed, men slipper mindre lys igennem.

Brændvidde
Objektivets brændvidde er kort sagt afstanden mellem brændpunktet og kameraets sensor målt i millimeter, og det har blandt andet betydning for, hvor stort et udsnit af dit motiv, du kan få med på et billede. Jo højere brændvidde, jo tættere kommer du på dit motiv, og jo mindre udsnit får billederne.

Bulb 
Bulb er en kamera-funktion, der gør det muligt at bestemme, hvor længe kameraet skal eksponere. Betegnelsen stammer fra de analoge dage, hvor navnet bulb var en betegnelse for trådudløsere med blæsebælg. Med bulb-funktionens lange lukkertid kan du fx indfange stjerneskud, optage flere lynnedslag i ét billede eller skabe effekten af lysende striber fra biler på en motorvej. På bulb står lukkeren åben, så længe man holder udløserknappen nede.

C

Cmos
CMOS er den forkortede udgave af Complementary metal-oxide-semiconductor, og det komplekse navn dækker over en teknologi som anvendes i billedsensorer, såkaldte cmos-sensorer. Fordelene ved denne type sensorer er, at de er mindre strømkrævende og hurtigere til at konvertere et billede til digital data end de såkaldte ccd-sensorer, som tidligere har været standarden i langt de fleste digitalkameraer.

D

Dioptri
Dioptri er en enhed for linsers styrke og på mange kameraer med søger kan man justere dioptrien på et lille hjul, så brillebærere kan se skarpt i søgeren uden at have briller på.

DNG
DNG dækker over betegnelsen Digital Negative og er Adobes forsøg på at lave en fælles standard for det digitale RAW-formatet. Filtypen blev lanceret i 2004 for at gøre op med de mange producentspecifikke RAW-typer, men det fleste producenter benytter stadig deres egne raw-formater.

F

Frontlinse
Frontlinse er betegnelsen for det forreste linseelement, og det vil være udsat i forhold til ridser, slag og andre strabadser. Mange vælger at beskytte linseelementet med et beskyttelsesfilter, der kan skiftes ud, hvis der kommer ridser.

H

Hyperfokalafstand
Hyperfokalafstand er den optimale fokusafstand at bruge, hvis man vil have optimal dybdeskarphed i billedet. Afstanden varierer alt efter brændvidde og blænde. Hyperfokalafstanden angiver det sted, som er nærmest kameraet, men hvor man stadig har uendelige dybdeskarphed. Ofte vil man bare fokusere på uendeligt, når man tager landskaber, men fokuserer man i stedet på hyperfokalafstanden, får man bedre skarphed tæt på kameraet, mens der stadig er skarpt på uendeligt.

I

ISO
ISO-værdien angiver lysfølsomhed. I svagt lys, må man ofte skrue op for ISO for at få veleksponerede billeder. Derved forstærker kameraet lyssignalet, og det forstærker også støjen, som bliver tydeligere.

J

Jpeg
Jpeg, Joint Photographic Experts Group, er en af de mest gængse digitale billedfiltyper. Jpeg-billeder udmærker sig ved at indeholde millioner af farver uden at optage særlig meget lagerplads på en harddisk eller et hukommelseskort. Billedfilerne er nemlig komprimeret ganske meget. Det påvirker billedkvaliteten en anelse.

K

Kromatisk aberration
Et fænomen, der ses i billeder som farvede kanter i kontrastrige overgange i billederne. Det ses ofte i billedhjørnerne, og de farvede overgange er typisk grønne og violette. Det opstår i objektivet, fordi de enkelte farver, som billedet består af, ikke rammer helt samme sted på billedchippen. Fænomenet kan rettes i billedbehandlingsprogrammer.

L

Lukketid
Lukkertid betegner den tid, du udsætter kameraets sensor for lys, når du tager et billede, og den kan ofte indstilles fra alt fra 30 sekunder ned til 1/8000 sekund. Med en hurtig lukkertid kan man fryse hurtige bevægelse, mens man med en lang lukkertid kan skabe flotte effekter med fx lysspor gennem billederne eller sløring i bevægelige dele, men der skal meget lys til. Lukkertiden følger en tidsskala, hvor hvert trin medfører en fordobling eller halvering af lukkertiden: 1/1 sekund, 1/2 sekund, 1/4 sekund, 1/8 sekund og så videre.

Lysstyrke
Et objektivs lysstyrke angiver, hvor meget lys der slipper gennemobjektivet og svarer til den maksimale blændeværdi, man kan bruge. Et objektiv med lysstyrke F1.4 slipper langt mere lys ind end et på F4.0.

M

Matskive
Matskiven er et gennemsigtigt, materet stykke glas, der sidder i søgersystemet, og som kan skfites ud med forskellige typer i nogle kameraer. Matskiven har ingen indflydelse på det billede, der lander på hukommelseskortet eller filmen, men hjælper dig med at indfange det motiv, som du gerne vil have. Der kan fx være forskellige hjælpelinjer eller hjælp til at fokusere manuelt.

Mellemringe
Mellemringe er, som navnet antyder, ringe, du monterer mellem to dele, nemlig kamera og et objektiv. Med mellemringe får du mulighed for at fotografere tættere på, end objektivet normalt tillader, så det kan bruges i forbindelse med makrofotografering, hvor man altså kommer tættere på. Ringen indeholder ingen linser, men øger blot afstanden mellem kamera og objektiv. Enkelte modeller kan være udstyret med funktioner, der hjælper med at fokusere. Der sker et vist lystab, når man bruger mellemring.

N

Nedblænding
Ved nedblænding mindskes blændåbningen fra fx F4.0 til F11 Det slipper mindre lys ind gennem objektivet, men øger dybdeskarpheden.

P

Polarisationsfilter
Kaldes også pol-filter og er et optisk filter, der kan fjerne reflekteret lys. Man kan typisk justere, hvor hårdt det tager fat, og resultatet er, at genskin fra fx blade og vandoverflader forsvinder. Det får også en himmel til at fremstå langt mere dybblå.

R

RAW-format 
RAW er en fællesbetegnelse digitale råfiler, og de kan sidestilles med negativer. Filerne indeholder de rå oplsyninger fra billedsensoren, men de er endnu ikke behandlet.. Blandt andet er billedet gemt uden justeringer af hvidbalancen og med fuld farvedybde, hvilket giver flere muligheder for at redigere billedet efterfølgende. Det betyder også, at filerne optager en hel del plads på hukommelseskort eller en harddisk i forhold til eksempelvis en jpeg-fil. RAW-formatet dækker over en stribe filnavne, for hver producent bruger sine egne version af formatet. Adobe har dog forsøgt at skabe en fælles standard med filtypen DNG, men det har endnu ikke udkonkurreret de producentspecifikke.

Læs også

MÅSKE ER DU INTERESSERET I ...