© Shutterstock

Stor guide: Få bedre billeder med raw

Vil du have den bedste billedkvalitet, bør du optage i raw-format, der giver dig langt bedre muligheder for at forbedre billederne i redigeringen end jpeg. Se, hvordan du får de bedste fotos i optagelsen, og hvordan du redigerer dem.

25. januar 2023 af Kristoffer Engbo

Det særlige raw-format giver så mange fordele frem for alle andre billedfiler, at du én gang for alle bør stille kameraet til at optage i det. Først og fremmest får du bedre billedkvalitet, når du har styr på optagelse og billedbehandling, hvilket vi hjælper dig til her.

Hvad er raw?

Når dit kamera optager et billede, registrerer billedchippen, hvor meget lys der rammer hver pixel. Gemmer du i jpeg, bliver oplysningerne sendt videre til kameraets billedprocessor, der justerer lys, farver, kontrast, skarphed og meget andet, inden billedet gemmes som en komprimeret fil.

Billedet bliver med andre ord tilberedt direkte i kameraet. Raw-formatet indeholder derimod de utilberedte – eller rå – oplysninger fra billedchippen, og det giver en lang række fordele.

Farvegengivelsen er du selv fuldstændig herre over, når du efterfølgende tilbereder billederne i en raw-konverter på computeren. Uanset hvilken hvidbalance du stillede kameraet til, kan du vælge en anden ved computeren, uden at billedkvaliteten bliver ringere.

I billedet herunder kan du se, den oprindelige jpeg-fil direkte fra kameraet til venstre, mens udgaven til højre er raw-filen, som vi har konverteret i Photoshop. Du kan trække i stregen, for at flytte udsnittet. Bemærk, hvordan vi har kunnet få mange flere detaljer frem i himlen, træerne og bygningerne ved hjælp af raw-filen.

Lysforholdene er også langt mere fleksible, og du kan hive detaljer frem i fx mørke områder med et meget bedre resultat end i et jpeg-billede. Det skyldes blandt andet, at raw-filen er i 12 eller 14 bit, mens jpeg er i otte bit. Det betyder, at hver pixel i et jpeg-billede har 256 lysniveauer, mens den i en raw-fil på 12 bit defineres i 4096 niveauer, og med 14 bit er der hele 16.384 niveauer i hver pixel.

Få mere ud af de gamle raw-filer

Programmerne til at raw-konvertere med bliver hele tiden stærkere til at hive flottere kvalitet ud af filerne, og det betyder, at du i dag ofte vil kunne hive bedre kvalitet ud af en gammel raw-fil, end du kunne, da du i sin tid tog billedet.

Adobe har fx flere gange skiftet den underliggende processering i raw-konverteren i Elements, Photoshop og Lightroom, så du nu kan få flere detaljer frem i højlys og skygger end i de første versioner ved at lave en ny konvertering på en ældre fil. På samme måde er støjreduceringen blevet forbedret, og modsat tidligere kan du nu automatisk rette objektivfejl.

Hver kameramodel har laver sine egne raw-filer. Derfor kan du komme ud for, at dit billedredgeringsprogram ikke kan åbne raw-filerne fra dit helt nye kamera. Softwareproducenterne er dog ret hurtige til at opdatere de nyeste udgaver af deres programmer, så du fx kun skal vente få uger, før programmerne kan åbne filerne.

Raw-filerne har også forskellige filendelser alt efter kameramærke. Fx hedder Canons CR3, Nikons hedder NEF, og Sonys hedder ARW.

Her kan du se, hvordan du får det optimale ud af kameraet i optagelsen og dermed det bedste udgangspunkt for at arbejde med filerne ved computeren. Vi gennemgår også mulighederne i raw-konverteringen ved computeren.

Sådan optager du bedst i raw

I videoen her kan du se, hvordan du indstiller dit kamera til at optage i raw-format.

Sådan indstiller du eksponeringen

Eksponeringen er ikke så vigtig som med jpeg, da man kan rette på den med et godt resultat i konverteringen, men jo bedre du har ramt i optagelsen, jo bedre kvalitet får dit færdige foto.

En raw-fil er opbygget, så langt de fleste data ligger i de lyse områder, og der kun er få data i de mørkeste. For at få flere detaljer at arbejde med kan du derfor eksponere mod det lyseområde, uden at billedet brænder ud. Skal du hæve skyggerne i kontrastrige motiver, får du flere detaljer og mindre støj med metoden. Brug kameraets histogram som hjælp.

Histogrammet, som er søjlediagrammet oppe til højre, skal helst så langt som muligt mod højre uden at ramme siden. Brug eksponeringskompensationen til at justere med.

© Digital Foto

Sådan indstiller du hvidbalancen

Du kan helt selv indstille hvidbalancen i raw-konvertering på computeren, så i princippet er indstillingen lige meget i optagelsen, og du kan roligt stille den til Auto.

Når du skal se fotos igennem på skærmen, kan det dog være en fordel, at farvegengivelsen er korrekt. Det gør det nemmere at vurdere, om billedet er godt. Den automatiske hvidbalance rammer som regel godt, men i vanskeligt lys kan det være en fordel at indstille hvidbalancen manuelt for at se de rigtige farver. Hvidbalancen påvirker typisk også histogrammets visning, så med en korrekt justering bliver histogrammets visning mere præcis.

Sådan indstiller du billedstilen

Forindstillinger af fx kontrast og farver, kaldet fx Picture Style, Creative Style, Film Simulation eller Picture Control, påvirker ikke raw-filen, da du selv kan justere alle parametre i billedbehandlingen efterfølgende.

Bruger du histogrammet til at finde frem til den rette eksponering, så husk dog, at den valgte billedstil slår igennem på histogrammet og ikke afspejler de data, du har at arbejde med i konverteringen.

For at få det mest retvisende histogram bør du vælge en billedstil som Neutral og skrue ned for Farvemætning og Kontrast. Du vil se, at du kan gøre eksponeringen endnu lysere, uden at billedet brænder ud med denne indstilling frem for Standard.

Sådan justerer du raw-billederne på computeren

Herunder kan du se, hvordan du laver de vigtigste og grundlæggende justeringer i Lightroom. Funktionerne deles med Photoshop, og mange af dem finder du også I Photoshop Elements.

I Lightroom skal du vælge et billede og vælge modulet Develop foroven for at redigere det. I Photoshop og Elements, åbner du blot raw-filen, så kommer raw-konverteren automatisk frem.

Du kan vælge forskellige værktøjer til fx beskæring og kloning, hvis du fx skal fjerne pletter i billedet. I Lightroom og Photoshop har du desuden adgang til de smarte markeringer i Masking, hvor programmerne lynhurtigt kan lave en markering af fx himlen eller en person, så du udelukkende justerer på det markerede. I videoen her viser vi, hvordan du bruger funktionerne i Masking.

Under Basic justerer du alle de grundlæggende ting. I rullemenuen Profile kan du vælge mellem forskellige profiler, som bruges som udgangspunkt for dine justeringer og svarer til billedstile i kameraet. Landscape gør fx grønne og blå toner kraftigere. Som regel er Adobe Color et godt udgangspunkt.

WB

Hvidbalancen kan indstilles manuelt ved at vælge en forindstillet farvetemperatur som fx dagslys i rullemenuen WB. Du kan også justere balancen mellem gul og blå med Temp, mens du med Tint justerer balancen mellem magenta og grøn.

Auto

Ofte fungerer Auto-funktionen ret godt. Her kommer programmet med sit bedste bud på de grundlæggende indstillinger. Du kan også bruge dem som udgangspunkt for yderligere justeringer, og blev resulatet med Auto ikke godt, kan du fortryde med Ctrl + Z.

Exposure

Lysstyrken justeres med Exposure. En værdi på +1 svarer præcis til et blændetrin, og du kan sagtens øge eller dæmpe eksponeringen et til to trin uden at gå på kompromis med billedkvaliteten. Funktionen er nænsom mod de ekstreme højlys.

Contrast

Kontrasten indstilles som det næste med Contrast. Funktionen øger kontrasten i mellemtonerne uden at påvirke de ekstreme yderområder af skygger og højlys. Da du arbejder på raw, kan du sagtens øge den til +15 uden at miste detaljer.

Highlights

Højlysene justeres med Highlights. Hvis du skal redde udbrændte detaljer frem i fx modlys, så vælg en negativ værdi på fx -60. Du kan også hæve den, hvis de lyse toner skal lysnes uden at påvirke mellemtoner og skygger.

Shadows

Skyggerne styres med Shadows, hvor funktionen bruges til at hente detaljer frem i de mørke områder. Du kan ofte skrue helt op på +100 uden at få udvaskede farver, men du kan også med en negativ værdi gøre skyggerne mørkere, uden at de bliver sorte.

Whites/Blacks

De lyseste og mørkeste områder klares med Whites og Blacks. Med dem kan du fastsætte, hvad der skal være henholdsvis helt hvidt og sort i motivet. Det er vigtigt at gøre i motiver, der savner kontrast. Det er kun de helt lyse og mørke toner, der påvirkes.

Texture/Clarity/Dehaze

Strukturer og klarhed kan øges eller dæmpes med Texture og Clarity. Texture kan fx fremhæve strukturer i hud og bark. Clarity øger kontrasten i mellemtonerne på en måde, så også strukturer fremhæves. Med Dehaze kan du fjerne dis i billederne.

Vibrance/Saturation

Farvemætningen styres med henholdsvis Vibrance og Saturation. Den sidste mætter alle nuancer ligeligt, mens den første gør det mere intelligent, så de mest blege får tilført mest kraft. Hudtoner beskyttes også, så sæt bare Vibrance til +35, men hold Saturation på +5.

Sharpening

Skarpheden indstilles under Sharpening i Detail. Amount styrer den generelle mængde af skarphed, og 40 er et godt udgangspunkt. Med Radius indstilles, hvor bredt et pixelområde der skal gøres skarpere. På lave værdier dæmper Detail haloerne – de lysende omrids – fra den ekstra skarphed. På værdier over 25 øges detaljegraden, men korn bliver også vist meget tydeligt, så vælg kun værdier over 35, hvis billedet er helt uden lysstøj på fx lave ISO-værdier. Masking laver en maske, så de ensartede flader som fx himlen ikke får tilføjet skarphed og dermed korn. En værdi på omkring 30 er fint.

Noise Reduction

Støjreduktionen styres under Noise Reduction i Detail. Korn dæmper du ved at indstille Luminance, og 25 er et godt udgangspunkt ved højere ISO-værdier. Ved Detail under Luminance bestemmer du grænsen for, hvad der skal opfattes som støj – og dermed fjernes – og hvad der er detaljer, som skal bevares. 50 er fint til langt de fleste motiver. Contrast under Luminance bruges til at bevare mere af strukturen. Hvis billedet virker for udglattet, så sæt den op til 50.

Farvestøj, der er små farvede plamager, fjernes med Color, og den er så effektiv, at du sjældent behøver at rykke den over 50. De 25 på standard fungerer godt til de fleste fotos. Hvis farverne bliver for udglattede i overgange, kan du redde det med Detail, men problemet opstår som regel kun på meget høje ISO-værdier.

Lens Corrections

Optiske fejl fjernes helt automatisk i Lens Corrections. Du skal blot markere Enable Profile Corrections, så fjernes vignettering og fortegning fra objektiverne. Markér Remove Chromatic Aberration for at slippe for kromatisk aberration, som giver farvede rande i kontrastrige overgange.

Sådan gemmer du de forbedrede billeder

Raw-konverterne ændrer ikke på den oprindelige raw-fil. Derfor skal du gemme billedet i et andet format for at se det i andre programmer eller fx lægge det på en hjemmeside. I Lightroom vælger du File og Export…, hvorefter du kan vælge placering, filformat, kvalitet med mere, inden du gemmer en ny udgave af billedet. I Elements og Photoshop klikker du på Open for at åbne billedet i programmets sædvanlige brugerflade, hvorfra du kan gemme det ved at vælge File og Save As….

Læs også

MÅSKE ER DU INTERESSERET I ...