Når man skanner billeder, bliver fx støv og korn meget tydeligt, men du kan nemt fjerne det i Photoshop.

© Shutterstock

Sådan justerer du skannede fotos i Photoshop

I Photoshop kan du hurtigt rette dårlige farver, pletter fra støv og andre skavanker i dine skannede billeder. Her er seks ting, der altid virker på både film- og papirbilleder.

Ved at skanne dine gamle analoge billeder kan du bevare dem for eftertiden og se dem på alle dine skærme. Billederne har dog ofte brug for en hurtig tur i Photoshop, så farver og lys forbedres, og du slipper af med fx korn og pletter.

Herunder får du de seks funktioner i Photoshop, der gør dine skannede fotos endnu bedre.

1. Fjern støvkornene

Helt små støvkorn bliver tydelige, når man skanner film, da billederne forstørres kraftigt. Og også på skannede papirbilleder kan der være pletter. De er heldigvis nemme at fjerne i Photoshop. Zoom først godt ind i billedet, så du tydeligere kan se pletterne.

Vælg værktøjet Pletreparationspensel, højreklik på billedet, og tilpas Størrelse til pletterne. Sæt Hårdhed omkring 70%. Markér Afhænger af indholdet øverst, og klik på hver plet.

Du kan holde mellemrumstasten nede og trække dig rundt i billedet for at finde andre pletter.

Pletreparationspensel i Photoshop

Photoshops Pletreparationspensel gemmer sig bag ikonet i den røde cirkel. Du kan også bruge tastaturgenvejen Shift + J, som du taster flere gange, til værktøjet er valgt.

2. Dæmp støjen

Specielt når du skanner filmbilleder, kan der komme en del støj, der ses som korn og eventuelt farvede pletter.

Korn fjerner du ved at vælge Filter og Camera Raw-filter.... Dobbeltklik på Zoomværktøj for at zoome ind til 100 %. Under fanebladet Detaljering flytter du skydeknappen Luminans mod højre, til billedet ser fint ud.

Er der også farvede pletter, flytter du skydeknappen Farve mod højre. Klik på OK, når du er tilfreds.

>Læs også: 7 hemmeligheder der gør dig hurtigere i Photoshop

3. Ret farverne

Der kan nemt komme farvestik, som du fjerner ved at vælge Farvebalance i paletten Justeringer. Her kan du justere på de tre skydeknapper og fx gøre billedet varmere i tonerne.

I rullemenuen ud for Tone vælger du, om du vil arbejde i skygger, mellemtoner eller højlys. Ofte er det fint blot at justere i mellemtoner.

Farvebalance i Photoshop

Vælg Farvebalance via ikonet med en vægt i paletten Justeringer i højre side af Photoshops brugerflade.

4. Styr lyset på plads

Justér lys og kontrast under Filter og Camera Raw-filter.... Her kan du justere på fx Belysning, Kontrast, Skygger og Højlys, til lysforholdene fremstår bedst muligt.

Virker billedet lidt mat, selv om du har øget kontrasten, kan du bruge skydeknappen Klarhed til at øge mellemtonekontrasten.

> Læs også: Photoshops 5 vigtigste værktøjer

5. Øg billedets skarphed

Trænger billedet til lidt skarphed, vælger du Filter, Skarpere og Uskarp maskning.... Sæt Mængde forholdsvis højt, fx på 155, Radius omkring 1,2 og Tærskelværdi på 1 eller 2.

>Læs også: Få perfekte farver i dit foto

Original skanning

Originalbilledet er blevet meget lyst og har grønt farvestik. Desuden er der pletter og støj i himlen.

© Kristoffer Engbo
Justeret billede

Vi har justeret lys og farver, fjernet pletter og støj samt øget skarpheden på skanningen af et negativ i Photoshop.

© Kristoffer Engbo

6. Fjern de grimme kanter

Der vil ofte være rester af baggrunden eller rammen i billedets kanter. Brug i så fald Beskæringsværktøj til at beskære billedet, så de yderste kanter forsvinder helt.

Læs også

MÅSKE ER DU INTERESSERET I ...