Billede af landskab i Slovenien komponeret efter det gyldne snit
© Shutterstock

Forstå det gyldne snit

Det gyldne snit er en kompositionsregel med mange hundrede år på bagen. Her forklarer vi, hvorfor den stadig er så populær blandt fotografer, og hvordan du skal bruge den.

24. marts 2021 af Sarah Marie Winther

Du er formentlig stødt på det gyldne snit på et eller andet tidspunkt i dit liv – hvis ikke i din fotografering, så i dansk- eller billedkunsttimerne i folkeskolen. Men hvad er det gyldne snit egentlig for noget?

Hvad er det gyldne snit?

Det gyldne snit er en kompositionsregel, der er baseret på en gammel græsk teori om, at det menneskelige øje først får øje på nogle bestemte punkter i et billede, og at man derfor bør placere sit hovedmotiv netop i disse punkter. 

Med det gyldne snit deles billedet op i ni felter ved hjælp af fire linjer. Hvis man så placerer de vigtigste dele af sit motiv dér, hvor linjerne krydser hinanden, vil den, der kigger på billedet, opleve kompositionen som harmonisk. 

Hvis en horisontlinje ligger i det gyldne snit, eller hvis en person står i det gyldne snit, vil det virke, som om billedet er mere i balance, end hvis horisonten eller personen placeres fx lige midt i billedet.

> Læs også: Det vigtigste du skal vide om komposition

Billede af isfugl komponeret efter det gyldne snit

Når man fotograferer dyr og særligt fugle, der bevæger sig lynhurtigt, kan det være svært at få placeret øjet lige i et af de gyldne snit. Her er det lykkedes at få hovedet til at ramme, og det er rigeligt. 

© Shutterstock

Hvordan finder du det gyldne snit?

Der findes matematiske formler til at udregne det gyldne snit, men det giver jo ikke så meget mening, når du står i marken og skal bruge reglen til at komponere dit billede.

Den bedste måde at lære at bruge det gyldne snit er derfor at se på en masse billeder, der er komponeret efter denne regel, og på den måde vænne dig til at lægge mærke til netop de punkter i et billede.

Hvis du bruger Photoshop eller Lightroom, kan du også beskære billedet bagefter, så det kommer tættere på det gyldne snit. Når du bruger beskæringsværktøjet, kan du nemlig aktivere et gitter, så du let kan se skæringspunkterne.

> Læs også: 3 kompositionsregler du skal kende

Billede af bro komponeret efter det gyldne snit

Her følger den flotte gamle bro én af de horisontale linjer, og selv om bygningen for enden ikke ligger lige præcist i det gyldne snit, er det ganske tæt på.

© Shutterstock
Billede af bro med gitter i Photoshop

Du kan vælge en håndfuld forskellige gitre, når du beskærer et billede i Photoshop eller Lightroom, herunder det gyldne snit. 

© Shutterstock

Hvad er forskellen på det gyldne snit og reglen om tredjedele?

Reglen om tredjedele er en forenklet version af det gyldne snit, som ofte bruges blandt fotografer, netop fordi den er lettere at anvende i praksis end det gyldne snit. Den opdeler også billedet i ni felter, men her er felterne lige store. 

Mange nyere kameraer kan indstilles til at vise et gitter både i søgeren og på lcd-skærmen, der opdeler billedet efter tredjedelsreglen, så du let kan se, hvilket udsnit du skal vælge for at få den bedste effekt.

Tredjedelsreglen giver dog ikke et helt så naturligt balanceret resultat som det gyldne snit, da horisonten fx typisk vil ligge en anelse for højt oppe eller for langt nede i billedet, hvis den skal ligge langs én af de horisontale linjer. 

Herunder kan du se, hvordan de to kompositionsregler adskiller sig fra hinanden.

> Læs også: 3 regler om komposition du måske ikke kender

Tegning af det gyldne snit og tredjedelsreglen

Umiddelbart ser det måske ikke ud som om, der er så stor forskel på de to kompositionsregler, men nogle fotografer vil formentlig argumentere for, at resultatet bliver meget anderledes.

© Shutterstock

Hvor kan det gyldne snit bruges?

Som du kan se på billederne her i artiklen, så kan det gyldne snit bruges til alt fra landskaber til portrætter.

I landskabsbilleder kan det fx være en gammel kirke, der er det vigtigste i motivet, og som skal have den bedste placering i ét af skæringspunkterne, mens det i portrætter typisk vil være øjnene.

Du behøver heller ikke altid følge opdelingen slavisk. Fx er det altid bedst, hvis elementerne rammer skæringspunkterne, men du vil også opnå en vis effekt ved at placere dem, så de bare rammer én af linjerne. 

Billede af lille dreng komponeret efter det gyldne snit

Hvis du fotograferer personer på længere afstand, så er det deres ansigter, der skal placeres i det gyldne snit. Er du tæt på som her, er det et af øjnene. 

© Shutterstock

Læs også

MÅSKE ER DU INTERESSERET I ...