3 fugle der kommer på besøg i vinterhalvåret

Når det bliver koldere, flyver mange fugle sydpå – men det betyder også, at vi her i landet får besøg af nogle arter, vi ellers ikke ser. Her er tre arter, der er forholdsvis lette at fotografere. 

© Shutterstock

3 begynderfugle du skal fotografere i vinterhalvåret

Efteråret betyder svindende dagslys og faldende temperaturer, men det betyder også, at der kommer et helt nyt hold af fugle på besøg.

6. november 2020 af Sarah Marie Winter

Mange vil nok mene, at det bliver sværere at fotografere i naturen, når bladene falder af træerne, og mange vilde dyr trækker sydpå eller går i hi. 

Men i takt med, at det bliver koldere, er der også mange fugle, der yngler i vores nabolande, som kommer hertil for at overvintre på vores lidt varmere breddegrader.

Nogle af dem er endda arter, vi slet ikke har herhjemme, og som derfor kun kan fotograferes i vintermånederne. 

Vi har fundet tre arter, der kan findes over hele landet om vinteren, og som er forholdsvis lette at komme tæt på.

1. Silkehale

3 fugle der kommer på besøg i vinterhalvåret

Silkehalen yngler slet ikke i Danmark, men kan nogle vintre nærmest invadere hele villakvarterer, hvor de mæsker sig i modne bær og frugter.

© Shutterstock

Silkehalen er en meget smuk og iøjnefaldende fugl, der yngler i Sverige, Finland, Rusland og Sibirien, og som kommer til Danmark i løbet af september-oktober. 

Nogle år kan så store flokke af silkehaler komme til landet, at det kaldes en invasion. Her kan det ske, at flere hundrede silkehaler samles i én trætop, og så kan du være heldig at få et helt specielt billede.

Silkehalen kan findes overalt i landet, men især i områder med mange bærbuske eller frugttræer, da det er fuglens foretrukne spise.

> Læs også: Sådan fotograferer du fugle i flugt

2. Snespurv

3 fugle der kommer på besøg i vinterhalvåret

Hvis du bevæger dig forsigtigt frem, kan snespurven være meget tillidsfuld taget dens beskedne størrelse i betragtning. 

© Shutterstock

Snespurven er egentlig mest imponerende i sin sommeruniform, som hos hannen er kridhvid og passer perfekt til navnet, men også om vinteren er det en smuk lille fugl. 

Den kommer til landet fra de arktiske kyster i oktober-november, og den kan oftest ses på sandede og stenede arealer, fx strandenge, strandbredder, havnearealer og byggepladser tæt ved kysten.

> Læs også: Disse 10 fugle skal du fotografere

3. Stor skallesluger

3 fugle der kommer på besøg i vinterhalvåret

Den store skallesluger skiller sig i den grad ud fra de andre andefugle – hannen har et metalgrønt hoved og hunnen et pjusket, brunt hoved. 

© Shutterstock

I november får den lille danske bestand af store skalleslugere selskab, og jo koldere vejret er, jo større et antal kommer på besøg. 

Den store skallesluger, der er noget større end en gråand, kan findes over hele landet i søer, vandløb, fjorde og havne, og den er ikke så svær at komme i nærheden af.

Læs også

MÅSKE ER DU INTERESSERET I ...