Droneregler dronefotografering

Du skal kende dronereglerne og derfor på dronekursus og tage dronecertifikat, hvis du vil flyve drone professionelt.

© Shutterstock

Her er reglerne for droneflyvning i Danmark

Der er strikse regler for, hvor du må flyve med din drone, og de afhænger blandt andet af dronens vægt, og om du har dronecertifikat. Få et overblik her.

3. september 2018 af LHO

Hvis du er den heldige ejer af en drone med kamera, skal du være opmærksom på, at der gælder en række regler for, hvor du må flyve med dronen. 

Den 1. juli 2017 trådte et sæt nye droneregler i kraft, og det er stadig de regler, der gælder i dag. Formålet med reglerne er dels at sikkerheden skal være i orden, og dels at beskytte privatlivets fred. 

Tre niveauer indenfor droneflyvning

De nye droneregler deler dronerne op i tre grupper - mikrodroner med en vægt på under 250 gram, almindelige droner over 250 gram til privat brug og droner over 250 gram til professionel brug.

Uanset hvilket niveau, du flyver på, skal de grundlæggende regler for flyvning med drone overholdes - dog har du lidt videre rammer, når du har certifikat til professionel brug. 

I enkelte tilfælde kan du søge dispensation og få en særlig tilladelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at flyve på steder, hvor du ellers ikke må ifølge dronereglerne.

Hvis du ikke overholder dronereglerne, kan du straffes med bøde eller højere staf i henhold til lov om luftfart.

Landdronebekendtgørelsens vigtigste regler:

 • Den person, som flyver dronen, er ansvarlig for, at reglerne bliver overholdt.
 • Du må som privatperson ikke flyve i bymæssige områder.
 • Du skal altid tage hensyn til omgivelserne, andres ting, dyreliv osv. 
 • Du må ikke overflyve beboelsesejendomme og privat grund uden tilladelse.
  Du må ikke flyve tættere end 5 kilometer på en lufthavn. For militære lufthavne er minimumsafstanden 8 kilometer.
 • Du må ikke flyve tættere end 150 meter på offentlige veje og jernbaner.
 • Du må ikke flyve tættere end 100 meter på beboelse, landbrug, erhverv, sommerhusområder mv.
 • Du må ikke flyve tættere end 150 meter på kongelige residenser, ambassader, politiets ejendomme, militære installationer med mere. 
 • Du må ikke flyve tættere end 50 meter på bemandede skibe uden tilladelse fra fartøjschefen.
 • Du må ikke flyve tættere end 150 meter på uheldssteder, hvor politi og redning arbejder. 
 • Der er steder fx fredede naturområder og private flyvepladser, hvor du aldrig må flyve din drone. Se oversigtskortet her.

Du må ikke uden særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen flyve:

 • Mere end 100 meter over jorden.
 • Så du ikke kan se din drone i luften.
 • Over andre personer.
 • Tættere end 50 meter på åbne, offentligt annoncerede arrangementer.
 • Indendørs med offentlig adgang også fx firmafester.
Du kan læse alle droneregler og detaljer om, hvor du må og ikke må flyve med mikrodroner og droner over 250 gram i Landdronebekendtgørelsen.

Droner under 250 gram - mikrodroner:

 • Kræver ingen særlige tilladelser, certifikater eller forsikringer. 
 • De generelle regler fra Landdronebekendtgørelsen gælder.

Droner over 250 gram til privat brug:

 • Kræver registrering og dronetegn (med mindre du har professionelt dronebevis eller er medlem af en anerkendt modelflyveforening.)
 • Dronetegn giver dig lov til at flyve udenfor bymæssig bebyggelse.
 • Du kan tage dronetegn på www.droneregler.dk. Her skal du svare på 12 spørgsmål om de grundlæggende regler for flyvning med droner. 
 • Dronetegnet bliver tilsendt per email, og skal medbringes, når du flyver med din drone. Et dronetegn er gratis. 
 • Alle, som ejer en drone over 250 gram, skal registreres. Du skal kun registrere dig én gang, også selvom du ejer flere droner. 
 • Dit navn, telefonnummer og registreringsnummer skal stå på dronen. 
 • Du skal have en ansvarsforsikring, som dækker din drone over 250 gram for mindst 750.000 kroner. 
 • Der gælder specielle regler for børn under 16 år. 

Droner over 250 gram til professionelt brug:

 • Du må kun flyve droner over 250 gram med gyldigt dronebevis. Du finder godkendte droneskoler her.
 • Du kan kun få registreret droner til professionelle formål og flyvning i bymæssige områder gennem en virksomhed. Det sker på virk.dk.
 • Har du dronebevis må du naturligvis gerne flyve med droner under 250 gram.
 • Med dronebevis må du flyve i henhold i bymæssige områder i henhold til Bydronebekendtgørelsen.

Læs mere om dronereglerne på dronerregler.dk.

Læs også

MÅSKE ER DU INTERESSERET I ...