Droneregler dronefotografering

Du skal kende dronereglerne og derfor på dronekursus og tage dronecertifikat, hvis du vil flyve drone professionelt.

© Shutterstock

Her er de nye regler for droneflyvning i Danmark

1. juli 2017 trådte nye droneregler i kraft i Danmark. Her får du et overblik.

1. juli 2017 af LHO

De nye droneregler, som træder i kraft 1. juli 2017, har været længe undervejs.

Allerede for et år siden kunne vi skrive om den nye dronelov, som skulle indføres 1/7-2016. Men det har taget tid at have bekendtgørelsen i høring, få detaljerne på plads og de sidste formuleringer i skabet. Men nu er den klar. 

Formålet med dronereglerne er dels at sikkerheden skal være i orden, og dels at beskytte privatlivets fred. 

Samtidig gør dronereglerne det meget klart, hvad du må og ikke må med din drone. 

Tre niveauer indenfor droneflyvning

De nye droneregler deler dronerne op i tre grupper - mikrodroner under 250 gram, droner over 250 gram til private og professionel droneflyvning.

Uanset hvilket niveau, du flyver på, skal de grundlæggende regler for flyvning med drone overholdes - dog har du lidt videre rammer, når du har dronebevis til professionelt brug. 

I enkelte tilfælde kan du søge dispensation og få en særlig tilladelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at flyve på steder, hvor du ellers ikke må ifølge dronereglerne.

Hvis du ikke overholder dronereglerne, kan du straffes med bøde eller højere staf i henhold til lov om luftfart.

Landdronebekendtgørelsens vigtigste regler:

 • Den person, som flyver dronen, er ansvarlig for, at reglerne bliver overholdt.
 • Du må som privatperson ikke flyve i bymæssige områder.
 • Du skal altid tage hensyn til omgivelserne, andres ting, dyreliv osv. 
 • Du må ikke overflyve beboelsesejendomme og privat grund uden tilladelse.
  Du må ikke flyve tættere end 5 kilometer på en lufthavn. 8 kilometer for militære lufthavne.
 • Du må ikke flyve tættere end 150 meter på offentlige veje og jernbaner.
 • Du må ikke flyve tættere end 100 meter på beboelse, landbrug, erhverv, sommerhusområder mv.
 • Du må ikke flyve tættere end 150 meter på kongelige residenser, ambassader, politiets ejendomme, militære installationer med mere. 
 • Du må ikke flyve tættere end 50 meter på bemandede skibe uden tilladelse fra fartøjschefen.
 • Du må ikke flyve tættere end 150 meter på uheldssteder, hvor politi og redning arbejder. 
 • Der er steder fx fredede naturområder og private flyvepladser, hvor du aldrig må flyve din drone. Se oversigtskortet her.

Du må ikke uden særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen flyve:

 • Mere end 100 meter over jorden.
 • Så du ikke kan se din drone i luften.
 • Over andre personer.
 • Tættere end 50 meter på åbne, offentligt annoncerede arrangementer.
 • Indendørs med offentlig adgang også fx firmafester.
Du kan læse alle droneregler og detaljer om, hvor du må og ikke må flyve med mikrodroner og droner over 250 gram i Landdronebekendtgørelsen.

Droner under 250 gram - mikrodroner:

 • Kræver ingen særlige tilladelser, certifikater eller forsikringer. 
 • De generelle regler fra Landdronebekendtgørelsen gælder.

Droner over 250 gram til privat brug:

 • Kræver registrering og dronetegn (med mindre du har professionelt dronebevis eller er medlem af en anerkendt modelflyveforening.)
 • Dronetegn giver dig lov til at flyve udenfor bymæssig bebyggelse.
 • Du kan tage dronetegn på www.droneregler.dk. Her skal du svare på 12 spørgsmålom de grundlæggende regler for flyvning med droner. 
 • Dronetegnet bliver tilsendt per email, og skal medbringes, når du flyver med din drone. Et dronetegn er gratis. 
 • Alle, som ejer en drone over 250 gram, skal registreres. Du skal kun registrere dig én gang, også selvom du ejer flere droner. 
 • Dit navn, telefonnummer og registreringsnummer skal stå på dronen. 
 • Du skal have en ansvarsforsikring, som dækker din drone over 250 gram for mindst 750.000 kroner. 
 • Der gælder specielle regler for børn under 16 år. 

Droner over 250 gram til professionelt brug:

 • Du må kun flyve droner over 250 gram med gyldigt dronebevis. Du finder godkendte droneskoler her.
 • Du kan kun få registreret droner til professionelle formål og flyvning i bymæssige områder gennem en virksomhed. Det sker på virk.dk.
 • Har du dronebevis må du naturligvis gerne flyve med droner under 250 gram.
 • Med dronebevis må du flyve i henhold i bymæssige områder i henhold til Bydronebekendstgørelsen.

Læs mere om dronereglerne på dronerregler.dk.

Læs også

MÅSKE ER DU INTERESSERET I ...